loader

Dofinansowania

Dotacja finansowa w celu wsparcia przedsiębiorstwa
wskutek epidemii Covid–19 w ramach działania
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

AIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu – 246 450,51 PLN
Wartość dofinansowania – 246 450,51 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.poir.gov.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Rozwój AIP poprzez zakup i montaż pieca indukcyjnego do hartowania i odpuszczania łańcuchów umożliwiający wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów

AIP Australian Investments in Poland Sp. z o.o.

Wartość projektu – 1 117 258,20 PLN
Wartość dofinansowania – 454 170,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie https://rpo2007-2013.slaskie.pl