loader

Dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Rozwój AIP poprzez zakup i montaż pieca indukcyjnego do hartowania i odpuszczania łańcuchów umożliwiający wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów

AIP Australian Investments in Poland Sp. z o.o.

Wartość projektu – 1 117 258,20 PLN
Wartość dofinansowania – 454 170,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie https://rpo2007-2013.slaskie.pl