Products

Łańcuch techniczny ogniwowy
o ogniwach średnich

PN-75/M-84541


Parametry techniczne

Wielkość
d x t
b maks. Łańcuch rodzaju N Łańcuch rodzaju U Masa
Obciążenie
użytkowe
Siła
próbna
Siła
zrywająca
Obciążenie
użytkowe
Siła
próbna
Siła
zrywająca
mm mm kg kN kN kg kN kN kg/m
10 x 35 34 1000 20 40 1250 25 50 2,05
13 x 45 44 1600 32 64 2120 42,4 84,8 3,45
16 x 56 54 2500 50 100 3150 63 126 5,20
18 x 63 60 3150 63 126 4000 80 160 6,50
20 x 70 67 4000 80 160 5000 100 200 8,20

kalibrowane, testowane

- rodzaj N – wytrzymałość Rz min. 240MPa (klasa 2)

- rodzaj U – wytrzymałość Rz min. 300MPa (klasa 3)

Łańcuchy o wymiarach jak w PN-75/M-84541 wykonujemy na podstawie Warunków Technicznych AIP (WT-002/12) również w klasach 5, 6, 7 i 8.

Dla łańcuchów niekalibrowanych wymiary  t i b przyjmuje się jako orientacyjne i po uzgodnieniu z zamawiającym mogą ulec zmianie.