Products

Łańcuchy techniczne o ogniwie krótkim
testowane, kalibrowane

PN-75/M-84540


Wymiary

Wielkość
d x t
Odchyłki graniczne
d1)
Podziałka
t3)
Odchyłki graniczne t
dla odm. K 2)
b1 3)
min.
b2 3)
maks.
Dopuszczalne odchylenia
wymiarów L=11 x t
(dla odm. K2))
Masa 1m
ok.
mm mm mm mm mm mm mm kg
4 x 19 0,25
-0,30
19 ±0,5 6,6 15,4 1,5
-0,5
0,32
5 x 18,5 18,5 6,5 17,5 0,5
6 x 18,5 18,5 7,4 20,6 0,75
7 x 22 ±0,5 22 8,3 23,7 1
8 x 24 24 ±0,6 9,2 26,8 1,35
9 x 27 27 11 31  2,5
-0,8
1,8
9,5 x 27 28 13,3 33,8 2,25
10 x 28 28 ±1,0 12,5 35 2,25
11 x 31 31 13 37,1 2,7
13 x 36 +0,5
-0,8
36 16 45,3 3,8
16 x 45 45 20 55,6
3,8
-1,3
 
5,8
18 x 50 +0,5
-1,0
50 21 61,8 7,3
20 x 56 56 ±1,5 24 69,5 9

1) W technicznie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zamawiającym dopuszcza się wykonanie
    łańcucha o średnicy d bez odchyłek dodatnich.
2) Odmiana K oznacza łańcuch kalibrowany.
3) Dla łańcuchów niekalibrowanych wymiary  t,  b1  i  b2  przyjmuje się jako orientacyjne i po uzgodnieniu z zamawiającym mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Wielkość
d x t
b2
maks.
Łańcuch rodzaju N Łańcuch rodzaju U Masa 1m
ok.
Obciążenie
użytkowe
Siła
próbna
Siła
zrywająca
Obciążenie
użytkowe
Siła
próbna
Siła
zrywająca
mm mm kg kN kN kg kN kN kg
4 x 19 15,4 150 - 4,5 - - - 0,32
5 x 18,5 17,5 250 5,0 10,0 315 6,3 12,6 0,5
6 x 18,5 20,6 350 7,0 14,0 450 9,0 18,0 0,75
7 x 22 23,7 450 9,0 18,0 630 12,6 25,2 1,0
8 x 24 26,8 630 12,6 25,0 800 16,0 32,0 1,4
9 x 27 31 800 16,0 32,0 1000 20,0 40,0 1,8
9,5 x 27 33,8 850 17,0 34,0 - - - 1,9
10 x 28 35 1000 20,0 40,0 1250 25,0 50,0 2,25
11 x 31 37,1 1120 22,4 44,8 1600 32,0 64,0 2,7
13 x 36 45,3 1600 32,0 64,0 2120 42,4 84,8 3,8
16 x 45 55,6 2500 50 100 3150 63 126 5,8
18 x 50 61,8 3150 63 126 4000 80 160 7,3
20 x 56 69,5 4000 80 160 5000 100 200 9

Po uzgodnieniu z zamawiającym mogą ulec zmianie.

- rodzaj N - wytrzymałość Rz min. 240MPa (klasa 2)
- rodzaj U - wytrzymałość Rz min. 300MPa (klasa 3)

Łańcuchy o wymiarach jak w PN-75/M-84540 wykonujemy na podstawie Warunków Technicznych AIP  (WT-001/12) również w klasach 5, 6, 7 i 8.

Przykład oznaczenia łańcucha technicznego ogniwowego o ogniwach krótkich rodzaju U, wielkości 10 (przy składaniu zamówienia):
ŁAŃCUCH OGNIWOWY U - K - 10  PN-75/M-84540