Products

Łańcuchy ogniwowe górnicze

PN-G-46701


Wymiary

Wielkość
d x t
Średnica
d
Podziałka
t
b
min.
Masa 1m
ok.
mm mm mm mm kg
14 x 50 14 ± 0,4 50 ± 0,5 48 4,0
18 x 64 18 ± 0,5 64 ± 0,6 60 6,6

Parametry techniczne
KLASA B
Wielkość
d x t
Obciążenie próbne
min.
Wydłużenie przy
obciążeniu próbnym
max.
Obciążenie rozrywające
(MBL)
min.
Wydłużenie przy
obciążeniu rozrywającym
min.
Ugięcie ogniw
f
min.
mm kN % kN % mm
14 x 50 150 1,4 190 14 14
18 x 64 260 1,4 320 14 18

Parametry techniczne
KLASA C
Wielkość
d x t
Obciążenie próbne
min.
Wydłużenie przy
obciążeniu próbnym
max.
Obciążenie rozrywające
(MBL)
min.
Wydłużenie przy
obciążeniu rozrywającym
min.
Ugięcie ogniw
f
min.
mm kN % kN % mm
14 x 50 200 1,6 250 14 14
18 x 64 330 1,6 410 14 18